Stichting Opera aan de Schie
heeft als doel:

  • Het ondersteunen en bevorderen van het uitvoeren van klassieke zangkunst, in het bijzonder opera van amateur tot professioneel niveau.
  • Het ondersteunen van nieuwe beoefenaars van het opera- en liedgenre, die hun kennis op uitvoerend gebied willen vergroten en verbeteren door hen daartoe een podium te bieden.
  • Het verzorgen van lezingen, cursussen, workshops, master-classes en open podia op het gebied van klassieke zangkunst.
  • Publiek, toeschouwers, bezoekers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de wereld van opera en liedkunst.


Stichting Opera aan de Schie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van optredens, concerten en overige activiteiten.

ANBI-status Stichting Opera aan de Schie

Stichting Opera aan de Schie heeft een Culturele ANBI-status. Het is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs is deze status aantrekkelijk. Het betekent dat het bedrag dat u doneert aan Stichting Opera aan de Schie meer dan volledig fiscaal aftrekbaar is.

 

Culturele ANBI

Doet u een gift aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25 procent. Voor deze verhoging geldt een maximum van 1.250 euro.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Hans Ritman

Secretaris: Marianne Ames

Penningmeester: Vacante functie

 

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

 

Jaarverslag

© 2022 OPERA AAN DE SCHIE  Nieuwe Haven 151, 3117 AA Schiedam – Tel. 06 515 62 856 (Hans Ritman) – info@opera-aandeschie.nl

Design www.igraph.be